• โรงเรียนวัดประชาบำรุง
    140 ซอยเทียนทะเล25 ต.ท่าข้าม อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150

ประวัติโรงเรียน

             โรงเรียนวัดประชาบำรุง ตั้งอยู่เลขที่ 140 ซอยเทียนทะเล 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร
             เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2475 โดยอาศัยศาลาการเปรียญ
วัดลูกวัวโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดลูกวัว”
             ปัจจุบันมีพื้นที่ 6 ไร่ 2 งาน 81.01 ตารางวา เป็นที่ดินของวัดมอบให้กรุงเทพมหานคร
มีคลองล้อมรอบทั้ง 3 ด้าน และด้านหลังติดวังเลี้ยงหอยของชาวบ้าน
             สภาพชุมชน เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรม เลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลา กระจายตามสภาพคลองทั่วไป และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม