• โรงเรียนวัดประชาบำรุง
    140 ซอยเทียนทะเล25 ต.ท่าข้าม อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลนักเรียน


ลำดับที่ ชั้น จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1 อนุบาลปีที่ 1 28 20 48  
2 อนุบาลปีที่ 2 13 27 40  
รวมอนุบาล 41 47 88  
3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 22 27 49  
4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 31 25 56  
5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 30 32 62  
6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 29 25 54  
7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 37 25 62  
8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 35 24 59  
รวม 184 158 342  
รวมทั้งสิ้น 225 205 430