• โรงเรียนวัดประชาบำรุง
    140 ซอยเทียนทะเล25 ต.ท่าข้าม อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 0 2 2
ข้าราชการครู 6 15 21
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 0 0 0
ลูกจ้างประจำ 1 5 6
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 6 15 21
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 23 24 47
รวมทั้งหมด 23 24 47