• โรงเรียนวัดประชาบำรุง
    140 ซอยเทียนทะเล25 ต.ท่าข้าม อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150

ปรัชญา/คติพจน์

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต