• โรงเรียนวัดประชาบำรุง
    140 ซอยเทียนทะเล25 ต.ท่าข้าม อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์โรงเรียน คือ นักเรียนมีระเบียบวินัย
เอกลักษณ์โรงเรียน คือ นักเรียนไหว้สวย